Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Budapest IV. ker. középiskolák képes leírás - Budapesti szakközépiskolák, szakiskolák, gimnázium.tlap.hu
részletek »

Budapest IV. ker. középiskolák - Budapesti szakközépiskolák, szakiskolák, gimnázium.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: budapesti-kozepiskolak.tlap.hu » Budapest IV. ker. középiskolák
Keresés
Találatok száma - 6 db
Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű

Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű

Iskolánk, a Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola, Budapest IV. kerületében, a Baross utca 72. szám alatt található. 1947-ben Újpest megyei jogú város alapította az iskolát Újpest Városi Kereskedelmi Középiskola néven. Ekkor 95 tanuló és 9 tanár kezdte el a munkát. Többévnyi helykeresés után találta meg helyét egy akkor üres rendházi épületben, melyben már nem folyt a szakérettségis kollégiumi oktatás. Iskolánk a kor elvárásait mindig visszaadva váltogatta fő profiljait: közgazdasági, külkereskedelmi, számviteli, mérlegképes könyvelő, gimnáziumi, majd a felsőoktatással együttműködő akkreditált képzéseket nyújtott.

Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium

Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium

A CSVMG Újpest egyik legnagyobb iskolája. A 12 évfolyamon átívelő egységes pedagógiai elveket érvényesítő általános tantervű közoktatási intézmény vagyunk. Az első osztálytól az érettségiig a kerettantervre épülő adaptált tanterv szerint végezzük nevelő, oktató munkánkat. Specialitásaink: reál és humán irányultság, amelyben az emelt óraszámú matematika és informatika, valamint az emelt óraszámú idegen nyelv és magyar (dráma) kap nagyobb hangsúlyt. A humán irányultságot erősíti a művészeti tevékenységek (ének-zene és rajz) kínálata. A kétféle specialitás nem különül el osztályszinten, csak az érettségi előkészítők választásakor válik láthatóvá. A 9. évfolyamra bármelyik általános iskola 8. osztályát elvégző és az előírt felvételi feltételeket teljesítő diákot szeretettel és bizalommal várunk. Saját nyolcadikosainknak módjuk van a középiskolai tagozaton tanulni tovább. Első évfolyamunkra a jelentkezés sorrendjében a férőhelyektől függően felvételi vizsga nélkül vesszük fel a gyerekeket. Itt minden a gyerekekről, diákokról szól! Értük dolgozunk, nekik és velük énekelünk, sportolunk, bűvöljük a számítógépet, fedezzük fel a világot, törekedve a legtisztább értékek átadására.

Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Iskolánk névadója, Déri Miksa 1854. október 27-én született Bács községben Déri Károly földbirtokos 7 gyermeke közül harmadiknak. Bátyja Kálmán ismert festő. A közgazdász, selyemgyáros Frigyes és a katonatiszt György múzeumi gyűjteményeikkel és pénzadományaikkal megalapították a debreceni Déri Múzeumot, melyet Miksa is támogatott.

Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola

Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola

1919 szeptemberében indult az iskola, 4 osztályban 201 növendékkel, kezdetben - mivel önálló helyiséggel még nem rendelkezett - du. 2-6-ig az I. sz. polgári leányiskolában, Dr. Zibolen Endre igazgatása alatt - később a Könyves Kálmán Gimnázium igazgatója lett! - az 1924-25-ös tanévre már nyolcosztályos gimnáziummá fejlődött, 308 tanuló járt ekkor már az iskolába. Az 1925-26-os tanévben kapta jelenlegi helyét, Dr. Lersch Ernő igazgatása alatt, az akkori Ferenc József téri iskolára való ráépítéssel. 1926. február 3-án délelőtt 10 órakor kezdődött a névadó ünnepség, melyen Dr. Semsey Aladár polgármester - aki az első lépésektől támogatta Dr. Cserba Dezső munkáját, a leánygimnázium létrejöttét - mondott beszédet, megemlékezve az építőkről: Tomola Frigyesről és Góth Jenő építészekről, az újpesti iparosokról, a szülőkről, kik anyagilag támogatták az építkezést. Az igazgató pedig a névadóról emlékezett meg, s bejelentette, hogy a gimnázium az 1926-27-es tanévben leánylíceummá alakul. A leánytanulók vallásos, erkölcsös szellemű nevelésben, meglehetősen szigorú fegyelem mellett nevelődtek Újpest számára becsületes polgárokká.

Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Gimnázium

Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Gimnázium

Az 1995-96-os tanévtől kezdődően gimnáziumi osztály is indult iskolánkban. Két év múlva újabb lehetőséget kaptak a diákok: megindultak a két tanítási nyelvű osztályok, angol, majd német nyelven is. Ezzel egyidejűleg kibővültek a külföldi kapcsolatok is, Ausztria, Németország, Anglia, Skócia, Írország a nyári táborozások, szakmai látogatások, kirándulások célpontja. Jelenleg 1100 diák tanul az épület falai között, felnőttoktatás is folyik. Az 1995-96-os tanévtől lehetősége van az érettségivel rendelkező fiataloknak, hogy nappali tagozaton egy év alatt számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítést, két év alatt gépipari illetve műszaki számítástechnikai technikus képesítést szerezzenek. A színvonalas szakmai és közismereti oktatáson kívül számtalan lehetőség van a szabadidős programokon való részvételre, szakkörök, sportkörök működnek, iskolaújság szerkesztés, internet használat, stb. színesíti az iskolai életet.

Hirdetés
Könyves Kálmán Gimnázium

Könyves Kálmán Gimnázium

A Könyves Kálmán Gimnázium hivatalos weboldala A korlátozott önrendelkezés birtokába jutott mezogazdasági település merész ívben föléje nőtt feudális adottságainak, és néhány évtized alatt, a század végére az akkori Magyarországon Budapest, Temesvár és Pozsony után a negyedik legnagyobb ipari várossá fejlődött. Ennek a gyors fellendülésnek magyarázatát elsősorban földrajzi tényezokben találjuk meg. A fejlődés csakhamar elodázhatatlan követelményeket támasztott a művelődés területén is. A boldogulás egyik előfeltétele az iskolázás lett. Nem sokkal a községgé szervezés után, 1841-ben a gyarmat már tárgyalja az oskola elrendelését és a tanító felfogadását. Ettől kezdve az iskolaállítás állandó és sokszor nyugtalanító gond.

Tuti menü