Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Budapest IX. ker. középiskolák képes leírás - Budapesti szakközépiskolák, szakiskolák, gimnázium.tlap.hu
részletek »

Budapest IX. ker. középiskolák - Budapesti szakközépiskolák, szakiskolák, gimnázium.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: budapesti-kozepiskolak.tlap.hu » Budapest IX. ker. középiskolák
Keresés
Találatok száma - 9 db
Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Az iskolában iskolarendszerű képzéseken, és iskolarendszeren kívüli képzéseken is részt lehet venni. Cukrász, szakács, animátor, barista, utazás ügyintéző, mixer, és még sok más képzésünk közül választhat. A kiválóság nem örökletes. A minőség nem veled született. Csak akkor lehetsz a legjobb, ha a legjobbakkal veszed fel a versenyt. Gundel Károly

Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola - Iskolánkban Diákönkormányzat működik, melynek feladata a diákok jogainak és érdekeinek képviselete. A diákönkormányzat neve: Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Diákbizottsága. (Későbbiekben IDB, illetve Harsányi IDB.) A DÖK szervezete demokratikus elveken alapszik, képviseletét a diákok által választott vezetőség látja el. Működésének kereteit jelen dokumentum szabályozza. A DÖK SZMSZ - t a tantestülettel is el kell fogadtatni. Ehhez a DMS tanáron keresztül az IDB Elnök juttatja el az anyagot a tantestületnek. Az elfogadás csak akkor tagadható meg, ha magasabb szabályzókkal ellentétes e dokumentum.

Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola

Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola

Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola - Középiskolánkat 1990-ben alapítottuk. Célunk, hogy diákjaink rendelkezzenek kellő önismerettel, tudják képviselni önmagukat, képesek legyenek írásban és szóban egyaránt kommunikálni, tanuljanak meg dönteni és döntéseik következményeit vállalni, merjenek vállalkozni az élet bármely területén. Iskolánk feladatának tekinti azt is, hogy diákjainknak színvonalas, piacképes ismereteket nyújtsunk. Mindezek mellett fontos számunkra, hogy diákjaink jól érezzék magukat, szeressenek iskolánkba járni.

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium

A Leövey Klára Gimnázium 1875 óta működik - különböző neveken és formában - a Ferencvárosban. Változatos történetű iskolánk mai oktatási-nevelési rendszere hagyományainkra építkezve, tapasztalatainkat felhasználva, és egyben a 'külvilág' változásaira reagálva alakult ki. Ez a rendszer rugalmas, hiszen egyrészt kialakításakor arra törekedtünk, hogy diákjaink (esetleg tanulmányaik során változó) érdeklődésüknek, előképzettségüknek, pályaválasztási szándékaiknak megfelelő oktatásban részesülhessenek, másrészt követni képes az iskola szűkebb és tágabb környezetében lezajló változásokat, reagálni tud az újonnan felmerülő igényekre. Nevelési céljainak megvalósításához a tanórák nem elegendőek, hiszen tanulóink sokirányú érdeklődése, az életkorukra jellemző változó és szerteágazó tevékenység nem szorítható tantárgyi, tanórai keretbe. Iskolánkban a hagyományosnak tekinthető öntevékenységi formák (énekkar, színjátszás, rádió, újság, sportkör, táborok) mellett megjelentek a projekt-munkák, sőt a diákvállalkozások is. A diákcserék, külföldi utak nemcsak a nyelvgyakorlás lehetőségét jelentik, hanem idegen kultúrák, idegen szokások megismerését is.

Novus Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola

Novus Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola

A Novus Gimnázium több mint 15 éves múltra tekint vissza; 1991-ben hozta létre a Novus Művészeti Egyesület Művészetpedagógiai Csoportja. Fenntartója a Patrónus Alapítvány . Jelenleg kétféle gimnáziumi oktatást folytatunk: - Az általános iskola 8. osztályát végző tanulók 1+4 évfolyamos képzésre jelentkezhetnek. A nyelvi előkészítő évfolyamon jelenleg az angol nyelvet tanulhatják diákjaink heti 12 órában. A többi tantárgy tanítása során ez az év ad lehetőséget részint az ismétlésre-alapozásra, részint arra, hogy az egyébként igen tömény középiskolai tananyagot szellősebben, ráérősebben, elmélyültebben közvetíthessük. - A középfokú oktatásból már korábban kicsöppent, 16-25 év közötti fiatalok jelentkezhetnek az egyéni felkészülésű csoportba. Itt 4 évfolyamos képzés folyik, elsősorban az érettségi tárgyakra koncentráltan. Figyelembe vesszük a diákok sajátos élethelyzetét, problémáit, eszközeinkhez mérten igyekszünk segítségükre lenni ezek megoldásában. Iskolánk célja a diákok képességeinek minél teljesebb kibontakoztatása, magas színvonalú tantárgyi oktatás, s emellett olyan egyéb területek feltárása, ahol diákjaink sikereket érhetnek el. Célunk elsősorban a személyiségfejlesztés.

Hirdetés
Puskás Tivadar Távközlési Technikum

Puskás Tivadar Távközlési Technikum

Puskás Tivadar Távközlési Technikum - A Puskást a IX. kerületben találod a Gyáli út. 22. szám alatt. Megközelítheted gyalog a 3-as metróvonal népligeti megállójától vagy az Ecseri úti megállótól a 81-es busszal.

Telepy Károly Testnevelés Szakosított 12 Évf. Iskola

Telepy Károly Testnevelés Szakosított 12 Évf. Iskola

Az 1992-ben elindított gimnáziumi tagozatunk a folyamatos, tudatos nevelő-oktató munka és fejlesztés következtében ismertté, népszerűvé vált, jó eredményeket tudunk felmutatni. Mit nyújthat neked a Telepy? * idegen nyelvek tanulását csoportbontásban: angol, német és francia, (orosz fakultatívan kellő számú jelentkező esetén); az érettségire választott nyelvet emelt óraszámban. * informatika tanítását bontott csoportban; * az aktív sportolók támogatását (Az FTC és más sportegyesületek szakosztályaiból sok fiatal tanul nálunk.); * testnevelő tanáraink segítségét a sporttal kapcsolatos pályát választók számára a felvételire való felkészítésben; * aktív közösségi életet, hagyományőrző és -teremtő rendezvényeket; 2004 szeptemberében 5 tanárunk és 20 diákunk elsőként Magyarországon részt vett a British Council 'Ifjú vezetőképző' programján. Ennek köszönhetően alakul testvériskola kapcsolatunk egy angliai iskolával. Intézményünk Sportiskola Módszertani Központ.

Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Az iskola 1952 szeptemberében nyitotta kapuit, mint az ország - akkor egyetlen érettségit adó vendéglátóipari középszintű vezetőket képző intézménye, Közétkeztetési Technikum-ként. Az 1958/59-es tanévtől új nevet kapott az iskola - funkcióját megtartva, továbbra is egyetlenként - Vendéglátóipari Technikum lett, országos beiskolázási funkcióval. Az 1960-as évek közepén az iskolánkat is elérte az újítás szele és 1967-től Vendéglátóipari Szakközépiskola lett, és megszűnt egyeduralkodásunk a vendéglátóipari középvezető képzésben, mert több azonos típusú iskola jött létre az országban. Hosszú évekig társbérletben voltunk a Berzsenyi Dániel Gimnáziummal, míg végre a Belkereskedelmi Minisztérium felépítette jelenlegi üvegpalotánkat és végre önálló épületben folytathattuk munkánkat 1974 januárjától az Ecseri út 5-7 alatt. 1990-ben a Gundel család hozzájárulásával felvettük a Gundel Károly nevet. Az évek során sok olyan híres tanulója volt az iskolánknak, akik a szakma vezető emberei illetve kiváló sport eredményeket értek el.

Zöld Kakas Líceum Alapítványi Szakközépiskola

Zöld Kakas Líceum Alapítványi Szakközépiskola

A Zöld Kakas Líceum Alapítványi Szakközépiskolát olyan diákok számára hoztuk létre, akik más középiskolában sikertelenek voltak, holott képességeiket nézve nem csupán az érettségi, hanem a továbbtanulás is ajánlott neki. A sikertelenségnek számtalan oka lehet.

Tuti menü