Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Budapest VIII. ker. középiskolák képes leírás - Budapesti szakközépiskolák, szakiskolák, gimnázium.tlap.hu
részletek »

Budapest VIII. ker. középiskolák - Budapesti szakközépiskolák, szakiskolák, gimnázium.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: budapesti-kozepiskolak.tlap.hu » Budapest VIII. ker. középiskolák
Keresés
Találatok száma - 8 db
Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola

Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola

Iskolánk története: Az ős-iskola 1871-ben alakult, a Bezerédi utcában. Iskolánk 1968-ban kezdte meg működését. Névadója ifj. Bókay János lett, kiváló gyermekorvos és kutató. 1976-tól székhelyünk a budapesti Csobánc u. 1. szám alatti patinás épületbe került. 1976-1990-ig egészségügyi szakközépiskolai képzést folytattunk, amely 1990-től általános tantervű gimnáziumi képzéssel bővült. 1992-ben indultak be az érettségi utáni nappali szakképző évfolyamok. 1993-tól humán szakképzés is indult. 1998-ban indult el az angol-magyar két tanítási nyelvű szakképzés, valamint a felnőtt tagozat. 2006 óta öt évfolyamos nyelvi előkészítős szakközépiskolai osztályunk is van. A Fővárosi Közgyűlés 2007-es döntésének értelmében iskolánk 2007. június 1.-től befogadja a megszűnő Batthyány-Strattmann László Szakközépiskola diákjait és tanárait. A 2007-2008-as tanévben még külön épületben, de 2008 őszétől itt a Csobánc utcában formálódik a közeljövő Bókay-ja. Ez a változás komoly feladatot ró az iskola minden tanárára és diákjára. De a folyamatosan változó világ kihívásaihoz való alkalmazkodás, a rugalmasság iskolánk egyik fő értéke.

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

nárképző Intézet Gyakorló Főgimnáziuma, iskolánk mai épülete. Miniszterségének kezdetén nyílik meg a kolozsvári egyetem. Trefort Ágoston tevékenysége áthatja a magyar kultúra egész területét. A művészetek és tudományok pártfogolása; a Zeneakadémia, a festészeti mesteriskola megalapítása, Liszt és Benczúr hazahívása, a műemlékek restaurálása, az iparművészet fellendítése, új múzeumok létrehozása mind-mind azt bizonyítják, hogy alig van a kultúrának olyan területe, amely gondoskodását ne érezte volna. Magánemberként rokonai, munkatársai, barátai a sok idejét igénybe vevő miniszteri tevékenysége ellenére is vidám, szellemes kedélyű, társasági alkatnak jellemzik. Hat gyermekét nagy szeretettel, gondosan nevelteti, bár felesége halála után az súlyos anyagi és lelki terhet is jelent számára. Hetvenegy éves korában hal meg 1888. augusztus 22-én, a főváros a Deák mauzóleum mellett örökös díszkertet engedélyez számára. Emlékét sírján kívül az ELTE korábban Természettudományi, most Bölcsészettudományi Karának róla elnevezett kertjében szobra, s az egyetem közelében, az 1887-ben megnyitott Trefort utcában az 1991-ben nevét felvevő gyakorlóiskola őrzi.

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium 1975-től 1995-ig Dr. Tóth Jánosné vezette a Fazekast. Igazgatói tevékenységére a 2004-ben készült filmfelvételen így emlékezik vissza: "Amikor ide jöttem 975-ben, már az első helyen volt a Fazekas. Az én szerepem az volt, hogy ezt az első helyet megtartsam. Tehát nem az első helyre kellett törekedni, mert az Iskola már az első helyen volt." Ezt az eredményességet sikerült 20 éven keresztül fenntartani. Az Iskola tanárait az Intézet vezető felügyelőinek, majd vezető szaktanácsadóinak egyetértésével választották ki. Ez volt a szakmai minőség egyik garanciája. A 980-as évek végétől kezdve a zsúfolt, öregedő épület egyre kevésbé tudta kielégíteni a képzés és a továbbképzés által támasztott igényeket. 1993 novemberére készült el az épület felújításának programterve, amelyet a Gergely Zsolt és Stattler Anna Építész Iroda készített el több variációjú megvalósítási javaslattal. Az építészeti terveket Gergely Zsolt, Laczkovics László és Potzner Ferenc építészek, a gépészeti tervet Medek Gábor gépész, az elektromos ellátás tervét Medek Béla mérnök készítette. Több önkormányzati határozat, különféle elhelyezési és felújítási tervek, majd azok megvaló

Lakatos Menyhért  Gimnázium

Lakatos Menyhért Gimnázium

Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium. Elérhetőség: 1086 Budapest, Erdélyi utca 6-8. Lakatos Menyhért Vésztőn született 1926-ban április 11-én kereskedő családban. Szegénységben éltek - édesapja lókupec, édesanyja tollkereskedő volt -, de az édesanyja mindig előteremtette a napi betevőt. Mint egyik visszaemlékezésében mondja: általános iskolába nem szeretett járni, inkább a barátaival csavargott. Ámde történt vele egy baleset: a helyi vadásztársaság elnöke - aki egyben az iskolaigazgató is volt - meglőtte. Ennek a szerencsétlenségnek köszönhetően - jóvátételként - az igazgató megígérte, hogy ő is ösztöndíjban részesül (akkor még szegénységi alapnak hívták), ha visszavonja a feljelentést ellene. Így juthatott el a középiskoláig. Már ekkor is vonzotta a szépirodalom. Később verseket, novellákat kezdett el írni. 1954-ben a nagykőrösi népi kollégium általános mérnöki szakán végzett és a szeghalmi járási tanács, igazgatási osztályvezetője lett. 1969-től a Magyar Tudományos Akadémia szociológiai kutatócsoportjának ciganológiai munkatársa. 1973-tól szabadfoglalkozású író. 1988-tól a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségének elnökévé választották, és azóta is számos magyarországi cigány társadalmi és kulturális szervezetben tevékenykedik. Innentől számos írása jelent meg folyóiratokban. Kiemelendő Átok és szerelem tévé forgatókönyve is.

Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Iskolánk 1945. óta képez középfokú közgazdasági szakembereket a fővárosban. Iskolánk tagja a Belvárosi Térségi Integrált Szakképzési Központnak, amelynek feladata, hogy a szakmai képzés előkészítésében és a szakképzésben koncentráltan biztosítsa a szakmai képzés és gyakorlati képzés magas szintű infrastrukturális feltételeit. 1081 Budapest, Bezerédj u. 16/A

Pannon Kincstár Gimnázium - Felnőttképzés

Pannon Kincstár Gimnázium - Felnőttképzés

A Pannon Kincstár Tanoda Gimnázium, Szakképző Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat immár 11. éve élenjáró oktatási intézmény a felnőttképzésben és oktatásban, főként egészségügyi és szociális területen. Ars Poetica-nk Arisztotelész örökbecsű gondolata: Minden ember természeténél fogva törekszik a tudásra . Minden megszerzett tudással jövőnket építjük. Önbizalmat és lehetőséget nyerünk általa, hogy úgy éljünk, és azt tegyük ami megelégedettséget és nem utolsó sorban egzisztenciális biztonságot eredményez.

Piarista Gimnázium

Piarista Gimnázium

1953 őszétől minisztériumi rendelkezés következtében a Váci utcai épület az ELTE Bölcsészkarának használatába került, a Piarista Gimnázium pedig a megszüntetett Sacré Coeur Intézet VIII. kerületi Mikszáth K. téri épületében kapott helyet (területét tekintve az a Váci utcai épületnek egyharmada). 1989-től megszűnt a létszámkorlátozás, és a helyi adottságoknak megfelelően növekedett 10 osztályra az iskola, ugyanakkor civil tanárokkal bővült a tanári kar is. Az utolsó 4 évfolyamos osztály 2002-ben érettségizett. Azóta már csak 6 évfolyamos osztályai vannak az iskolának.

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium

MIÉRT JÓ A MI ISKOLÁNK? 1. Fontos célunk a tudás mellett a humanista értékrend kialakítása is. 2. Személyiségfejlesztésre szervezett tanórák keretében is lehetőséget biztosítunk (önismeret, kommunikáció, pályaorientáció órák) a középiskolai és a szakképző évfolyamokon egyaránt. 3. Tanulóink olyan ismereteket is elsajátítanak, amelyeket nemcsak a munkájukban, hanem a magánéletben is hasznosítani tudnak (egészségtan, életmód, pedagógia, pszichológia, csecsemő- és kisgyermekgondozás stb.) 4. Iskolánk egyszerre tudja biztosítani a felkészítést az oktatási, a szociális szolgáltató és az egészségügyi szakmákra. 5. Az országos szakmai versenyeken,, konferenciákon diákjaink kiemelkedő eredményeket érnek el. 6. A nevelőtestület és a jól felkészült szociális munkás segítő, támogató attitűddel fordul a tanulók problémái felé. 7. Diákjaink gyönyörű, kulturált, tiszta, rendezett épületben tanulhatnak. 8. Az intézmény felszereltsége kimagasló: számítógépekkel felszerelt tantermek, legújabb oktatástechnikai eszközök, korszerű eszközök a gyakorlótermekben, felszerelt kondicionáló terem, tágas büfé, ebédlő, diákklub. 9. A nevelőtestület sokszínű, általában többirányú képesítéssel rendelkező

Tuti menü