Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Budapest XVII. ker. középiskolák képes leírás - Budapesti szakközépiskolák, szakiskolák, gimnázium.tlap.hu
részletek »

Budapest XVII. ker. középiskolák - Budapesti szakközépiskolák, szakiskolák, gimnázium.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: budapesti-kozepiskolak.tlap.hu » Budapest XVII. ker. középiskolák
Keresés
Találatok száma - 4 db
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium

A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium jogelődje 1953 szeptemberében kezdte meg működését XVII. kerületi Általános Gimnázium néven. Az 1955 és 1991 közötti időszakban Fürst Sándor Gimnázium néven vált ismertté az intézmény. 1991-től iskolánk névadója Balas-si Bálint. Az intézmény 1993-tól áttért a nyolcévfolyamos gimnáziumi képzésre. A saját fejlesztésű tantervi program, amely elnyerte az Oktatási Minisztérium jóváhagyását, a nevelőtestület innovatív munkáját dicséri. A szerkezetváltást, mint kerületi oktatáspolitikai döntést megelőzte a fenntartó előkészítő munkája, mely során körvonalazódott az a lakossági igény, miszerint szükség van egy magas színvonalú, a tehetséggondozást megvalósító kerületi középiskolára. A kezdetektől fogva, minden évben két - háromszoros túljelentkezést tapasztalunk. Többek között ez is oka annak, hogy felvételi vizsgát követően válogatjuk ki diákjainkat. Gimnáziumunkban közel 600 diák tanul, évfolyamonként 2, illetve 3 osztályban. Gimnáziumunk tantervi programjának középpontjában a tehetséggondozás áll. Azoknak a gyerekeknek kívánunk megfelelő iskolatípussal szolgálni, akik az intenzívebb szellemi munkára alkalmasak és arra vállalkoznak is. A nyolc évfolyamos képzés megbízható, alapos felkészültséget nyújtó képzési forma.

Békésy György Szakközépiskola

Békésy György Szakközépiskola

2008/2009 tanévtől Iskolánk a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ tagintézményeként működik. Békésy György (Budapest, 1899. jún. 3. - Honolulu, 1972. jún.13.) 1961-ben orvosi-élettani Nobel-díjat kapott a belsõ fül csigájában létrejövõ ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért annak ellenére, hogy õ maga nem volt orvos. A távközléssel foglalkozó mérnökök Békésyt az eddig egyetlen Nobel-díjas postamérnökként tartják számon - pedig villamosmérnök se volt; diplomáját a berni egyetemen kémiából szerezte, a doktorátust pedig a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen fizikából. Békésy a hírközlési, távközlési rendszer leggyengébb pontját, a telefonhallgatót akarta javítani, fejleszteni, így jutott el annak vizsgálatához, hogyan is mûködik az ember hallószerve. Békésy megmutatta, hogy a belsõfülben, a csigában lévõ alaphártya ugyanúgy feszítetlen, ahogyan a középfület határoló dobhártya az. Így a hangmagasság érzékelése nem történhet az alaphártya rezgésének rezonanciájával. Bebizonyította, hogy a csigában a hang érzékelésekor nem szabályos állóhullámok alakulnak ki, hanem egy - ma úgy mondanánk: nem lineáris - hullám halad végig, amelynek amplitúdója a frekvenciától függõen a mintegy 30 mm hosszú járat más-más helyén éri el maximumát.

Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium

Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium

Iskolánk 1982-ben, a demográfiai hullám csúcsán épült, amikor az új lakótelepre költöző családok gyermekeinek befogadására a többi környékbeli intézmény már nem volt elégséges. Az olcsóságra törekvő építkezés következtében jellegzetesen "lakótelepi" iskola lettünk, a kezdetektől fogva kevés a kiszolgálóhelyiség, és az épület külső-belső képe az 1999 őszi, komoly károkat okozó tűz utáni felújítás ellenére nem mindenben felel meg a mai esztétikai és kényelmi igényeknek. A technikai adottságok hiányosságait tantestületünk és diákságunk a kezdetektől fogva lelkesedésével pótolta: már 1984-ben (akkor még Akácvirág utcai Általános Iskolaként) országos vetélkedőt szerveztünk Kőrösi Csoma Sándor születésének bicentenáriuma alkalmából. A versenyre nyolcszáz iskola közel tizennégyezer diákja jelentkezett. A többfordulós vetélkedő megyei, majd területi döntőire tanáraink utaztak el. Az országos döntőt, amelyről a rádió is beszámolt, iskolánkban tartottuk. A döntőn indiai vendégek is megjelentek, Sarlós István miniszterelnök-helyettes kíséretében. A győztes csapat jutalma indiai, a második helyezetteké erdélyi utazás volt, mi pedig, "jutalomképpen" felvehettük Kőrösi Csoma Sándor nevét.

Pál Apostol Katolikus Gimnázium

Pál Apostol Katolikus Gimnázium

Mi dolgunk a világban? Példamutatással, hittel tanítani, nevelni. Ez a feladatunk, nem is kevés. Pedagógiai munkánk lényege az EMBERNEVELÉS. Az ember a középpont -a gyerek, a pedagógus és szülők közös érdekének szem előtt tartásával. Az egyén és a közösség egymással nem szembefordítható közös érdeke a meghatározó. A család szerepét nem vehetjük át, de együttműködésre törekszünk. Össze kell fognunk a holnap felnőtté váló gyermekeinkért. Hiszen: A család a szeretet civilizációjának központja és szíve írta II. János Pál pápa. Nevelési értékeink: az élet tisztelete, a jó a szép az igaz keresése, a szeretet,minden ember személyes méltóságának megbecsülése, a munka becsülete. Iskolánk is ebben világban dolgozik, erre a világra neveljük fiataljainkat, a korszellem csábításaival, kényszerével szemben hitet, emberséget tudást adunk, amibe egy életen át lehet kapaszkodni. Védő kezekkel átkarolva segítjük a külvilággal és az önmagával vívott konfliktusaiban,sokszor védőhálót fonva diákjaink köré. Hit,erkölcs és vallás nélkül nincs igazi nevelés. Dr Márfi Gyula veszprémi érsek gondolataival hívom fel a keresztény szülők Figyelmét iskolánkra, Iskolaválasztás felelősségére.

Tuti menü